CJENIK USLUGA
CJENIK USLUGA
1.
Jednokrevetna soba
5.700,00 kn
2.
Dvokrevetna soba
5.500,00 kn
3.
Soba u stacionaru (trokrevetna)
5.800,00 kn
4.
Dodatak za dijetalnu prehranu (po danu)
7,00 kn
5.
Dodatak za serviranje hrane u sobu (po obroku)
4,00 kn

CJENIK USLUGA ZA OSOBE S PODRUČJA GRADA BUZETA
1.
Jednokrevetna soba
3.000,00 kn
2.
Dvokrevetna soba
2.800,00 kn
3.
Soba u stacionaru
3.100,00 kn
4.
Dodatak za dijetalnu prehranu (po danu)
7,00 kn
5.
Dodatak za serviranje hrane u sobu (po obroku)
4,00 kn

CJENIK USLUGA ZA STRANE DRŽAVLJANE
1.
Jednokrevetna soba
7.500,00 kn
2.
Dvokrevetna soba
7.000,00 kn
3.
Soba u stacionaru
8.000,00 kn
4.
Dodatak za dijetalnu prehranu (po danu)
10,00 kn
5.
Dodatak za serviranje hrane u sobu (po obroku)
7,00 kn

CJENIK USLUGA POMOĆI U KUĆI
1.
Obavljanje kućnih poslova u domu korisnika po satu
55,00 kn
2.
Održavanje osobne higijene u domu korisnika po satu
55,00 kn
3.
Uređenje okućnice i drugi tehnički poslovi u domu korisnika po satu
55,00 kn

4.
Gotovi obrok
20,00 kn
5
Gotovi obrok s dostavom u dom korisnika
25,00 kn

USLUGE PRIJEVOZA
PRIHOD PO ČLANU DOMAĆINSTVA USLUGA PRIJEVOZA PO KM TUNELARINA
do 1.500,00 kn
besplatna
plaćanje
od 1.501,00 kn do 2.000,00 kn
1,00 kn/km
plaćanje
od 2.001,00 kn do 2.500,00 kn
1,50 kn/km
plaćanje
od 2.501,00 kn do 3.000,00 kn
2,00 kn/km
plaćanje
od 3.001,00 kn na više
2,50 kn/km
plaćanje