DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJEM U DOM

Dokumenti

Ovdje možete pronaći i preuzeti dokumente koji su Vam potrebni prilikom slanja zamolbe za smještaj u Dom.

Dokumenti potrebni za prijem u Dom

1. Zamolba za prijem u Dom

2.Preslika osobne i zdravstvene iskaznice te izvatka mirovine

3.Rodni list

4.Liječnička potvrda za prijem u Dom – ispunjava izabrani liječnik obiteljske medicine (obrazac ustanove)

5.Bjanko zadužnica (ovjerena kod javnog bilježnika)

– Prilikom smještaja priložiti medicinsku dokumentaciju novijeg datuma (specijalističke nalaze, otpusna  pisma i sl.)

Dokumenti koje možete preuzeti klikom na oznaku dokumenta u zagradama

1. Zamolba za smještaj u Dom – DOC

2. Liječnička potvrda za prijem u Dom – DOC