Dom spada u kategoriju manjih domova, za 50 korisnika. Financira se iz Proračuna Grada Buzeta i uplata korisnika. Naša osnovna djelatnost je skrb o starijim i nemoćnim osobama koja obuhvaća stanovanje, prehranu, održavanje osobne higijene, brigu o zdravlju, njegu te razne slobodne aktivnosti, te pomoć u kući (pomoć starijim osobama u njihovim domovima, kao dostava toplog obroka, pranje rublja, usluge kupanja i dr.).

Dom je započeo s radom 01.02.2007. god., nakon što su svi građevinski radovi završeni 2005., a opremanje krajem 2006. god.


PRVIH 5 GODINA RADA

  • pozitivno poslovanje,
  • popunjenost kapaciteta,
  • zadovoljstvo korisnika i njihove rodbine,
  • zadovoljstvo radnika,
  • razvoj volonterstva i vaninstitucionalne djelatnosti.