CJENIK USLUGA

Odluka o cijenama usluga Doma za starije osobe Buzet od 01.01.2022. godine