?>

Dokumenti

Ovdje možete pronaći i preuzeti dokumente koji su Vam potrebni prilikom slanja zamolbe za smještaj u Dom.


Dokumenti potrebni za prijem u Dom

  1. Zamolba za prijem u Dom
  2. Preslika osobne i zdravstvene iskaznice te izvatka mirovine
  3. Rodni list
  4. Liječnička potvrda za prijem u Dom – ispunjava izabrani liječnik obiteljske medicine (obrazac ustanove)
  5. Bjanko zadužnica (ovjerena kod javnog bilježnika)

– Prilikom smještaja priložiti medicinsku dokumentaciju novijeg datuma (specijalističke nalaze, otpusna  pisma i sl.)


Dokumenti koje možete preuzeti klikom na oznaku dokumenta u zagradama

  1. Zamolba za smještaj u Dom – DOC
  2. Liječnička potvrda za prijem u Dom – DOC