Upravno vijeće

Domom za starije i nemoćne osobe Buzet upravlja upravno vijeće kojeg čine tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika zaposlen u domu i jedan predstavnik korisnika doma odnosno njegov zakonski zastupnik. Članovi upravnog vijeća imenuju se na mandat od četiri godine. Sjednice Upravnog vijeća održavaju se, u pravilu, u sjedištu Doma za starije i nemoćne osobe Buzet. Sjednice se sazivaju po ukazanoj potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Upravno vijeće može raspravljati i pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina svih članova Upravnog vijeća. Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova svih članova Upravnog vijeća. Na sjednicama Upravnog vijeća glasuje se uglavnom javno, dizanjem ruku. O tijeku sjednice vodi se zapisnik. Na osnovi zapisnika izrađuju se pisani otpravci odluka.

Obavještavamo javnost da neposredan uvid u rad Upravnog vijeća možemo osigurati za dvije osobe koje mogu najaviti namjeru prisustvovanja redovnim sjednicama Upravnog vijeća na e-mail: dom.buzet@gmail.com.


SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA U 2024.


Poziv i dnevni red za 15. sjednicu UV

Poziv i dnevni red za 16. telefonsku sjednicu UV


SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA U 2023.


Poziv i dnevni red za 1. konstituirajuću sjednicu UV

Zapisnik 1.konstituirajuće sjednice UV

Poziv i dnevni red za 2. telefonsku sjednicu UV

Zapisnik 2.telefonske sjednice UV

Poziv i dnevni red za 3. sjednicu UV

Zapisnik 3. sjednice UV

Poziv i dnevni red za 4. telefonsku sjednicu UV

Zapisnik 4. telefonske sjednice UV

Poziv i dnevni red za 5. telefonsku sjednicu UV

Zapisnik 5. telefonske sjednice UV

Poziv i dnevni red za 6. sjednicu UV

Zapisnik 6. sjednice UV

Poziv i dnevni red za 7. telefonsku sjednicu UV

Zapisnik 7. telefonske sjednice UV

Poziv i dnevni red za 8. sjednicu UV

Zapisnik 8. sjednice UV

Poziv i dnevni red za 9. telefonsku sjednicu UV

Zapisnik 9. telefonske sjednice UV

Poziv i dnevni red za 10. sjednicu UV

Zapisnik 10. sjednice UV

Poziv i dnevni red za 11. telefonsku sjednicu UV

Zapisnik 11. telefonske sjednice UV

Poziv i dnevni red za 12 sjednicu UV

Poziv i dnevni red za 13. sjednicu UV

Poziv i dnevni red za 14. telefonsku sjednicu UV


SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA U 2022.


Poziv i dnevni red za 31. sjednicu UV 2022

Zapisnik 31. sjednice UV

Poziv i dnevni red za 32. sjednicu UV 2022

Zapisnik 32. sjednice UV

Poziv i dnevni red za 33. sjednicu UV 2022

Zapisnik 33. sjednice UV

Poziv i dnevni red za 34. telefonsku sjednicu UV

Zapisnik 34. telefonske sjednice UV

Poziv i dnevni red za 35. sjednicu UV

Zapisnik 35. sjednice UV

Poziv i dnevni red za 36. telefonsku sjednicu UV

Zapisnik 36. telefonske sjednice UV


SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA U 2021.


Poziv i dnevni red za 18. sjednicu UV 2021

Zapisnik 18. sjednice UV

Poziv i dnevni red za 19. sjednicu UV 2021

Zapisnik 19. sjednice UV

Poziv i dnevni red za 20. telefonsku sjednicu UV 2021

Zapisnik 20. telefonske sjednice UV

Poziv i dnevni red za 21. telefonsku sjednicu UV

Zapisnik 21. telefonske sjednice UV

Poziv i dnevni red za 22. sjednicu UV 2021

Zapisnik 22. sjednice UV

Poziv i dnevni red za 23. telefonsku sjednicu UV

Zapisnik 23. sjednice UV

Poziv i dnevni red za 24. telefonsku sjednicu UV

Zapisnik 24. telefonske sjednice UV

Poziv i dnevni red za 25. sjednicu UV 2021

Zapisnik 25. sjednice UV

Poziv i dnevni red za 26. sjednicu UV 2021

Zapisnik 26. sjednice UV

Poziv i dnevni red za 27. sjednicu UV 2021

Zapisnik 27. sjednice UV

Poziv i dnevni red za 28. sjednicu UV 2021

Zapisnik 28. sjednice UV

Poziv i dnevni red za 29. sjednicu UV 2021

Zapisnik 29. sjednice UV

Poziv i dnevni red za 30. telefonsku sjednicu UV

Zapisnik 30. sjednice UV


SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA U 2020.


Poziv i dnevni red za 12. sjednicu UV 2020

Zapisnik 12. sjednice UV

Poziv i dnevni red za 13. telefonsku sjednicu UV 2020

Zapisnik 13. sjednice UV

Poziv i dnevni red za 14. sjednicu UV 2020

Zapisnik 14. sjednice UV

Poziv i dnevni red za 15. sjednicu UV 2020

Zapisnik 15. sjednice UV

Poziv i dnevni red za 16. telefonsku sjednicu UV 2020

Zapisnik 16. telefonske sjednice UV

Poziv i dnevni red za 17. telefonsku sjednicu UV 2020

Zapisnik 17. telefonske sjednice UV


SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA U 2019.


Poziv i dnevni red za 1. konstituirajuću sjednicu UV 2018

Zapisnik 1. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 5.11.2018. II

Poziv i dnevni red za 2. sjednicu UV 2018

Zapisnik 2. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 7.11.2018

Poziv i dnevni red za 3. sjednicu UV 2018

Zapisnik 3. sjednice UV za web

Poziv i dnevni red za 4. sjednicu UV 2019

Zapisnik 4. sjednice UV za web

Poziv i dnevni red za 5. sjednicu 2019

Zapisnik 5. sjednice 2019

Poziv i dnevni red za 6. sjednicu 2019

Zapisnik 6. sjednice 2019

Poziv i dnevni red za 7. sjednicu UV 2019

Zapisnik 7. sjednice UPRAVNOG VIJEĆA

Poziv i dnevni red za 8. sjednicu UV 2019

Zapisnik 8. sjednice UPRAVNOG VIJEĆA

Poziv i dnevni red za 9. sjednicu UV 2019

Zapisnik 9. sjednice UPRAVNOG VIJEĆA

Poziv i dnevni red za 10. sjednicu UV 2019

Zapisnik 10. sjednice UPRAVNOG VIJEĆA

Poziv i dnevni red za 11. sjednicu UV 2020

Zapisnik 11. sjednice UV


SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA U 2018.


Obavještavamo javnost da će se 22. sjednica Upravnog vijeća održati 29. siječnja 2018. godine s početkom u 15:30 sati u sjedištu Doma, Naselje Goričica 1/1, Buzet. Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na ovoj sjednici možemo osigurati za dvije osobe koje mogu najaviti namjeru prisustvovanja na e-mail: dom.buzet@gmail.com

Poziv i dnevni red za 22. sjednicu 2018

Zapisnik 22. sjednice Upravnog vijeća


Obavještavamo javnost da će se 23. sjednica Upravnog vijeća održati 6. ožujka 2018. godine s početkom u 15:30 sati u sjedištu Doma, Naselje Goričica 1/1, Buzet. Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na ovoj sjednici možemo osigurati za dvije osobe koje mogu najaviti namjeru prisustvovanja na e-mail: dom.buzet@gmail.com

Poziv i dnevni red za 23. sjednicu 2018

Zapisnik 23. sjednice Upravnog Vijeća


Obavještavamo javnost da je 13.3.2018. godine održana 24. (telefonska) sjednica Upravnog vijeća. Predsjednica Upravnog vijeća gđa. Zlatka Marzi sazvala je 24. (telefonsku) sjednicu  sa sljedećim dnevnim redom: Prijedlog I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. godinu.

Zapisnik 24. telefonske sjednice Upravnog Vijeća


Obavještavamo javnost da će se 25. sjednica Upravnog vijeća održati 25. svibnja 2018. godine s početkom u 15:30 sati u sjedištu Doma, Naselje Goričica 1/1, Buzet. Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na ovoj sjednici možemo osigurati za dvije osobe koje mogu najaviti namjeru prisustvovanja na e-mail: dom.buzet@gmail.com

Poziv i dnevni red za 25. sjednicu 2018

ZAPISNIK 25. SJEDNICE UV


Obavještavamo javnost da će se 26. sjednica Upravnog vijeća održati 5. srpnja 2018. godine s početkom u 15:30 sati u sjedištu Doma, Naselje Goričica 1/1, Buzet. Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na ovoj sjednici možemo osigurati za dvije osobe koje mogu najaviti namjeru prisustvovanja na e-mail: dom.buzet@gmail.com

Poziv i dnevni red za 26. sjednicu 2018

ZAPISNIK 26. SJEDNICE UV


Obavještavamo javnost da će se 27. sjednica Upravnog vijeća održati 12. rujna 2018. godine s početkom u 16:00 sati u sjedištu Doma, Naselje Goričica 1/1, Buzet. Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na ovoj sjednici možemo osigurati za dvije osobe koje mogu najaviti namjeru prisustvovanja na e-mail: dom.buzet@gmail.com

Poziv i dnevni red za 27. sjednicu 2018

Zapisnik 27. sjednice Upravnog Vijeća


Obavještavamo javnost da će se prva konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća održati 7. studenog 2018. godine s početkom u 16:00 sati u sjedištu Doma, Naselje Goričica 1/1, Buzet. Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na ovoj sjednici možemo osigurati za dvije osobe koje mogu najaviti namjeru prisustvovanja na e-mail: dom.buzet@gmail.com.


SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA U 2017.


Obavještavamo javnost da će se 15. sjednica Upravnog vijeća održati 27. siječnja 2017. godine s početkom u 15.30 sati u sjedištu Doma, Naselje Goričica 1/1, Buzet. Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na ovoj sjednici možemo osigurati za dvije osobe koje mogu najaviti namjeru prisustvovanja ne e-mail: dom.buzet@gmail.com

Poziv i dnevni red na 15. sjednicu

Zapisnik 15.sjednice Upravnog vijeća


Obavještavamo javnost da će se 16. sjednica Upravnog vijeća održati 12. travnja 2017. godine s početkom u 15.30 sati u sjedištu Doma, Naselje Goričica 1/1, Buzet. Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na ovoj sjednici možemo osigurati za dvije osobe koje mogu najaviti namjeru prisustvovanja ne e-mail: dom.buzet@gmail.com

Poziv i dnevni red za 16. sjednicu 2017

Zapisnik 16.sjednice Upravnog vijeća


Obavještavamo javnost da će se 17. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije osobe Buzet održati 13. lipnja 2017. godine s početkom u 15.30 sati u sjedištu Doma, Naselje Goričica 1/1, Buzet. Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na ovoj sjednici možemo osigurati za dvije osobe koje mogu najaviti namjeru prisustvovanja ne e-mail: dom.buzet@gmail.com

Poziv i dnevni red za 17. sjednicu 2017

zapisnik 17.sjednice Upravnog vijeća


Obavještavamo javnost da se je 18. (telefonska) sjednica Upravnog vijeća održala 10. srpnja 2017. godine. Predsjednik Upravnog vijeća g. Darko Jakac sazvao je telefonsku sjednicu sa sljedećim dnevnim redom:

Polugodišnje financijsko izvješće za 2017. godinu.

Zapisnik 18. telefonske sjednice Upravnog vijeća


Obavještavamo javnost da će se 19. sjednica Upravnog vijeća održati 29. rujna 2017. godine s početkom u 15.30 sati u sjedištu Doma, Naselje Goričica 1/1, Buzet. Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na ovoj sjednici možemo osigurati za dvije osobe koje mogu najaviti namjeru prisustvovanja ne e-mail: dom.buzet@gmail.com

Poziv i dnevni red za 19. sjednicu 2017

Zapisnik 19. sjednice Upravnog vijeća


Obavještavamo javnost da će se 20. sjednica Upravnog vijeća održati 14. studenog 2017. godine s početkom u 15.30 sati u sjedištu Doma, Naselje Goričica 1/1, Buzet. Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na ovoj sjednici možemo osigurati za dvije osobe koje mogu najaviti namjeru prisustvovanja ne e-mail: dom.buzet@gmail.com

Poziv i dnevni red za 20. sjednicu 2017

Zapisnik 20. sjednica Upravnog Vijeća


Obavještavamo javnost da će se 21. sjednica Upravnog vijeća održati 28. studenog 2017. godine s početkom u 15:15 sati u sjedištu Doma, Naselje Goričica 1/1, Buzet. Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na ovoj sjednici možemo osigurati za dvije osobe koje mogu najaviti namjeru prisustvovanja ne e-mail: dom.buzet@gmail.com

Poziv i dnevni red za 21. sjednicu 2017

Zapisnik 21. sjednice Upravnog vijeća


SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA U 2016.


Obavještavamo javnost da će se 7. sjednica Upravnog vijeća održati 28.siječnja 2016. godine s početkom u 15,30 sati u sjedištu Doma, Naselje Goričica 1/1, Buzet. Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na ovoj sjednici možemo osigurati za dvije osobe koje mogu najaviti namjeru sudjelovanja na e-mail: dom.buzet@gmail.com

Poziv za 7. sjednicu
Zapisnik 7. sjednice


 

Obavještavamo javnost da će se 8. sjednica Upravnog vijeća održati 10. ožujka 2016. godine s početkom u 15.30 sati u sjedištu Doma, Naselje Goričica 1/1, Buzet.

Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na ovoj sjednici možemo osigurati za dvije osobe koje mogu najaviti namjeru prisustvovanja ne e-mail: dom.buzet@gmail.com

Poziv i dnevni red za 8. sjednicu 

Zapisnik 8. sjednice


Obavještavamo javnost da će se 9. sjednica Upravnog vijeća održati 27. travnja 2016. godine s početkom u 15.30 sati u sjedištu Doma, Naselje Goričica 1/1, Buzet. Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na ovoj sjednici možemo osigurati za dvije osobe koje mogu najaviti namjeru prisustvovanja ne e-mail: dom.buzet@gmail.com

 Poziv i dnevni red za 9. sjednicu

Zapisnik 9. sjednice


 Obavještavamo javnost da će se 10. sjednica Upravnog vijeća održati 12. svibnja 2016. godine s početkom u 15.30 sati u sjedištu Doma, Naselje Goričica 1/1, Buzet. Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na ovoj sjednici možemo osigurati za dvije osobe koje mogu najaviti namjeru prisustvovanja ne e-mail: dom.buzet@gmail.com

Poziv i dnevni red za 10 sjednicu

Zapisnik 10. sjednice


Obavještavamo javnost da će se 11. sjednica Upravnog vijeća održati 28. lipnja 2016. godine s početkom u 15.30 sati u sjedištu Doma, Naselje Goričica 1/1, Buzet. Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na ovoj sjednici možemo osigurati za dvije osobe koje mogu najaviti namjeru prisustvovanja ne e-mail: dom.buzet@gmail.com

poziv i dnevni red za 11. sjednicu

Zapisnik 11. sjednice


Obavještavamo javnost da će se 12. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije osobe Buzet održati 03. listopada 2016. godine s početkom u 15.30 sati u sjedištu Doma, Naselje Goričica 1/1, Buzet. Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na ovoj sjednici možemo osigurati za dvije osobe koje mogu najaviti namjeru prisustvovanja na e-mail: dom.buzet@gmail.com

Poziv i dnevni red za 12. sjednicu

Zapisnik 12. sjednice


Obavještavamo javnost da se je 13. (telefonska) sjednica Upravnog vijeća održala  11. studenog 2016. godine.  Predsjednik Upravnog vijeća g. Darko Jakac sazvao je telefonsku sjednicu sa sljedećim dnevnim redom: Donošenje Pravilnika o postupku nabave roba, radova i usluga bagatelne nabave.

Zapisnik 13. sjednice


Obavještavamo javnost da se je 14. (telefonska) sjednica Upravnog vijeća održala 18. siječnja 2017. godine. Predsjednik Upravnog vijeća g. Darko Jakac sazvao je telefonsku sjednicu sa

sljedećim dnevnim redom: Donošenje Odluka o prihvaćanju projekata Doma i to:

– Projekta Doma pod nazivom „Doma je najljepše 2017.“

– Projekta Doma pod nazivom „Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe Buzet 2017.“

– Projekta Doma pod nazivom „Dom Buzet-dodatne mjere zdravstvene zaštite za 2017. godinu“

Zapisnik 14. sjednice