Dom Buzet dodatne mjere zdravstvene zaštite za 2017. godinu

Projekt „Dom Buzet-dodatne mjere zdravstvene zaštite za 2017. godinu“ se od lipnja do prosinca 2017. godine provodi u Domu za starije osobe Buzet. Projekt se sufinancira sa 14.950,00 kn iz proračuna Istarske Županije za 2017. godinu i 9.065,12 kn vlastitih sredstava. Voditeljica projekta je Maja Ivaniš. Glavni cilj projekta je postizanje kvalitete zdravstvene zaštite korisnika Doma za starije osobe Buzet. U okviru projekta planira se posjet liječnika specijalista,vanjskih suradnika- internista, psihijatra, neurologa ,oftalmologa i radiologa, radi obavljanja specijalističkih pregleda i dijagnostičkih pretraga kako bi se poboljšalo ili očuvalo zdravstveno stanje korisnika, osigurao kontinuitet u praćenju nezaraznih bolesti i osigurao njihov kvalitetniji život. Provedbom projektnih aktivnosti postići će se veća kvaliteta života korisnika radi boljeg zdravstvenog stanja, sprječavanja komorbiditeta bolesti koje mogu dovesti do invaliditeta te oslobađajući korisnike dodatnih napora putovanja u udaljene centre na preglede. Obzirom na njihovu dob u projekt će biti uključeno svih 50 korisnika usluge smještaja Doma za starije osobe, a kriterij za odabir specijalističkih pregleda ovisiti će o njihovim specifičnim zdravstvenim poteškoćama.