?>

Doma je je najljepše 2017.

Projekt izvaninstitucionalne skrbi za starije osobe „Doma je najljepše 2017.“ sufinanciran je iz Proračuna Istarske županije za 2017. godinu potporom od 86.241,76 kn te sa 75.707,01 kn od strane partnera Grada Buzeta. Osiguranim sredstvima pokriti će se troškovi zapošljavanja gerontodomaćice i ostali troškovi neophodni za provedbu projekta. Gerontodomaćica zaposlena na projektu će pružati usluge organiziranja prehrane i dostave obroka, obavljanja kućanskih poslova, održavanja osobne higijene, prijevoza korisnika, psihosocijalne podrške te pomoć u rješavanju administrativnih i sličnih poslova, a obavljati će i zamjene ostalih radnika tima tijekom godišnjih odmora i bolovanja. Korisnici su većinom osobe starije životne dobi, iznimno mlađi, teže narušenog zdravstvenog ili socijalnog stanja. Glavni cilj projekta koji se provodi kroz sedam mjeseci, od lipnja do prosinca 2017. godine je zadržati dosadašnju razinu usluge pomoći u kući na području Grada Buzeta i Općine Lanišće, a korisnicima će se osigurati pravovremena i adekvatna usluga, spriječiti će se socijalna isključenost i osigurati dulji ostanak u vlastitom domu. Voditeljica projekta je Sanja Rupena, a u provedbu će biti uključeni i drugi djelatnici Doma te volonteri buzetske Podružnice MUH-a.