Eko kutak

Od 01.10.2016. do 31.3. 2017. godine u Domu za starije osobe Buzet provodio se projekt pod nazivom „Naputak za eko kutak“. Projekt je podržan sa 15.000,00kn potpore Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva ostvarene kroz programsko područje Mali projekti u zajednici „Mali projekti za bolje sutra“ sredstvima Fonda gradova i općina. Glavni cilj projekta, koji se provodio u partnerstvu s Osnovnom školom „Vazmoslav Gržalja“ Buzet, bio je provesti niz međugeneracijskih aktivnosti (druženja i radionica) za korisnike Doma za starije osobe i djece školskog uzrasta kroz koje će se potaknuti njihova svijest o očuvanju okoliša. Njima se nastojalo riješiti probleme manjeg uključivanja muškaraca u radno okupacijske aktivnosti Doma i manjak aktivnosti iz tehničke kulture za djecu školskog uzrasta. Uključeni su bili korisnici Doma i Organiziranih dnevnih aktivnosti, polaznici produženog boravka Osnovne škole, Poludnevnog boravka za osobe s intelektualnim teškoćama te volonteri-voditelji radionica i pomagači uz vanjske stručne suradnike i voditelje.

Zajednički su ispred zgrade Doma i Osnovne škole posađena dva međugeneracijska drva-lipe kojima je projekt trajno obilježen, učenice Srednje škole Buzet Anamarija Guzijan i Petra Šorgo održale su predavanje o važnosti drveća i o lipi, Borka Šimek Prohaska dipl. ing. šumarstva održala je radionice prepoznavanja drveća za osnovce koji su izradili niz edukativnih plakata i letaka o drveću i pticama, čuvar prirode u JU Natura Histrica Mladen Perčić održao je predavanje o ugroženim pticama i kukcima a Marija Pavletić prof. biologije održala je predavanje o korisnim kukcima. Organizirane su 32 kreativne radionice i aktivnosti u kojima su se izrađivali zmajevi, kućice i hranilice za ptice, hoteli za kukce, čestitke, krpene igračke, oblikovala se glina, Elda Pavletić je održala dvije radionice izrade predmeta od kukuruzovine a organiziran je i posjet Prirodoslovnom muzeju u Rijeci. U radionicama obrade drva izrađeno je ukupno 7 hotela za kukce, 19 kućica za ptice i 5 hranilica koje su, osim što su smještene u okoliš buzetskog Doma, dane na korištenje buzetskim odgojnim i obrazovnim ustanovama i građanima. Uključivanjem većeg broja djece u ekološke aktivnosti, oni su postali promotori brige o okolišu u svojim obiteljima i u zajednici. Na taj se način ekološka svijest proširila kod većeg dijela naših sugrađana.

Voditeljica projekta bila je Goranka Črnac, a suradnik i voditelj radionica izrade hotela za kukce i kućica za ptice bio je Ivan Totman nastavnik biologije i kemije u mirovini. Aktivnosti u Osnovnoj školi sa polaznicima Produženog boravka vodili su nastavnici Tea Marmilić, Lena Vodopija, Michael Jurada, Antonija Rončević i Ida Dolgoš, a u Poludnevnom boravku Sanja Pernić.