O NAMA

Naša osnovna djelatnost je skrb o starijim i nemoćnim osobama na smještaju, koja obuhvaća (osim stanovanja) prehranu, brigu o zdravlju, njegu, održavanje osobne higijene te razne slobodne aktivnosti. Provodimo i vaninstitucionalnu djelatnost koja obuhvaća dostavu obroka u kuću starije osobe, te po potrebi i interesu – pomoć u kući, obavljanje higijenskih usluga, pranje i peglanje rublja, prijevozi i sl.

Dom je podjeljen na stacionarni dio, sa trokrevetnim sobama, gdje po dvije sobe imaju zajedničku kupaonicu; i na stambeno-apartmanski dio, gdje su jedno ili dvokrevetne sobe s kupaonicom, balkonom, telefonom, klima uređajem, priključkom za TV, a može se smjestiti i mali hladnjak.

U Dom povremeno dolaze specijalisti: internista, psihijatar, neurolog, oftalmolog, radiolog i urolog.

VANINSTITUCIONALNA DJELATNOST

Organiziramo dostavu obroka u kuću starijih osoba, obroci su pripremljeni u kuhinji Doma a jelovnici prema anketama i prilagođenoj ishrani po normativima za starije osobe.

Informacije vezane uz Zakon o pravu na pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenika za informiranje i njegovoj zamjeni

Odluka o osiguranju uvjeta na pristup informacijama kojima raspolaže Dom

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Doma

Katalog informacija

Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama

Katalog informacija

Statut Dom za starije osobe Buzet

Pravilnik o radu, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu Doma

Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika Doma za starije osobe Buzet

Pravilnik o socijalnim uslugama pomoći u kući

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Procedura stvaranja ugovornih obveza

2014. godina

Izvješće o radu Doma za 2014

Financijska izviješća i bilješke uz financijska izvješća za 2014

Izvještaj o obvezama

Plan nabave za 2014

2015. godina

Plan i program rada 2015

Financijski plan za period 2015-2017

FINANCIJSKI PLAN za 2015

Referentna stranica – Financijski izvještaj Doma

Financijski izvještaji Doma za 2015. Godinu

Bilješke uz financijska izvješća za 2015

KREDITI I ZAJMOVI 2015-Izvještaj o vlasničkim udjelima-neto imovini

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Izvješće o radu Doma 2015

2016. godina

Plan nabave za 2016. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. godinu

Plan i program rada Doma za 2016

Financijski izvještaj Doma za 2016. godinu

Bilješke uz financijska izvješća za 2016. godinu

Krediti i zajmovi 2016-Izvještaj o vlasničkim udjelima-neto imovini

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

2017. godina

Financijski plan za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (csv)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (pdf)

Financijski izvještaj Doma za 2017. godinu

Bilješke uz financijska izvješća za 2017. godinu

2018. godina

Financijski plan za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Godisnje_izvjesce o provedbi ZPPI za 2018.(pdf)

Godišnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2018.(csv)

Financijski izvještaji Doma za 2018. godinu

Bilješke uz financijska izvješća za 2018. godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračunskog korisnika – Dom za starije osobe Buzet

2019. godina

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU – 31.12.2018.

Plan nabave za 2019. godinu

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA 2020. GODINU

Godisnje_izvjesce o provedbi ZPPI za 2019.(pdf)

Godisnje_izvjesce o provedbi ZPPI za 2019.(csv)

Financijski izvještaji Doma za 2019 godinu

Referentna stranica – Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.12.2019.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Bilješke uz financijska izvješća za 2019. godinu

2020. godina.

PLAN NABAVE za 2020.

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA 2020. GODINU

GODIŠNJE IZVIJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2020 (cvs)

GODIŠNJE IZVIJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2020 (pdf)

Financijski izvještaji Doma za 2020 godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2020

Referentna stranica – Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.12.2020.

Bilješke uz financijska izvješća za 2020. godinu

Registar ugovora za 2020

2021. godina.

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA 2021. GODINU

Plan nabave za 2021

Registar ugovora za 2021. godinu

IZJAVE O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021 (pdf)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021 (csv)

Bilješke uz financijska izvješća za 2021. godinu

Financijski izvještaji Doma za 2021 godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2021

Referentna stranica – Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.12.2021.