O NAMA

Naša osnovna djelatnost je skrb o starijim i nemoćnim osobama na smještaju, koja obuhvaća (osim stanovanja) prehranu, brigu o zdravlju, njegu, održavanje osobne higijene te razne slobodne aktivnosti. Provodimo i vaninstitucionalnu djelatnost koja obuhvaća dostavu obroka u kuću starije osobe, te po potrebi i interesu – pomoć u kući, obavljanje higijenskih usluga, pranje i peglanje rublja, prijevozi i sl.

Dom je podjeljen na stacionarni dio, sa trokrevetnim sobama, gdje po dvije sobe imaju zajedničku kupaonicu; i na stambeno-apartmanski dio, gdje su jedno ili dvokrevetne sobe s kupaonicom, balkonom, telefonom, klima uređajem, priključkom za TV, a može se smjestiti i mali hladnjak.

U Dom povremeno dolaze specijalisti: internista, psihijatar, neurolog, oftalmolog, radiolog i urolog.

VANINSTITUCIONALNA DJELATNOST

Organiziramo dostavu obroka u kuću starijih osoba, obroci su pripremljeni u kuhinji Doma a jelovnici prema anketama i prilagođenoj ishrani po normativima za starije osobe.

Informacije vezane uz Zakon o pravu na pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenika za informiranje i njegovoj zamjeni

Odluka o osiguranju uvjeta na pristup informacijama kojima raspolaže Dom

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Doma

Katalog informacija

Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama

Katalog informacija

Statut Dom za starije osobe Buzet

Pravilnik o radu, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu Doma

Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika Doma za starije osobe Buzet

Pravilnik o socijalnim uslugama pomoći u kući

Izvješće o radu Doma za 2014

Financijska izviješća i bilješke uz financijska izvješća za 2014

Izvještaj o obvezama

Plan nabave za 2014

Plan i program rada 2015

Financijski plan za period 2015-2017

FINANCIJSKI PLAN za 2015

Referentna stranica – Financijski izvještaj Doma

Financijski izvještaji Doma za 2015. Godinu

Bilješke uz financijska izvješća za 2015

KREDITI I ZAJMOVI 2015-Izvještaj o vlasničkim udjelima-neto imovini

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Plan nabave za 2016. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. godinu

Izvješće o radu Doma 2015

Plan i program rada Doma za 2016

Financijski izvještaj Doma za 2016. godinu

Bilješke uz financijska izvješća za 2016. godinu

Krediti i zajmovi 2016-Izvještaj o vlasničkim udjelima-neto imovini

Financijski plan za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (csv)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (pdf)

Financijski izvještaj Doma za 2017. godinu

Bilješke uz financijska izvješća za 2017. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Godisnje_izvjesce o provedbi ZPPI za 2018.(pdf)

Godišnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2018.(csv)

Financijski izvještaji Doma za 2018. godinu

Bilješke uz financijska izvješća za 2018. godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračunskog korisnika – Dom za starije osobe Buzet

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU – 31.12.2018.

Plan nabave za 2019. godinu