?>

ODA 2016

Projekt “Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe Buzet” 2016.
Od 31.ožujka 2016. godine u Domu za starije osobe Buzet provodi se projekt pod nazivom “Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe Buzet”.
Projekt je sa 50.000,00 kn sufinanciran sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih kroz njihov natječaj za projekte usmjerene unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici. Projekt se provodi u kontinuitetu i koodiniranim finaciranjem iz više izvora. Preostala sredstva potrebna za provedbu u 2016. godini osigurana su od strane JLS –partnera provoditelja (Grad Buzet i Općina Lanišće) te vlastitim udjelom Doma za starije. Dio sredstava za provedbu osiguran je i od strane Istarske županije kroz projekt “Doma je najljepše”.
Trajanje projekta je 12 mjeseci, do 30. ožujka 2017.godine.

Korisnici projekta su osobe starije od 60 godina s područja Grada Buzeta i Općine Lanišće.
Glavni cilj projekta je poboljšati kvalitetu života osoba treće životne dobi s područja provođenja korištenjem organiziranih dnevnih aktivnosti.

Specifični ciljevi projekta su :
-sprječavanje socijalne isključenosti starijih osoba, poticanje aktvnog i zdravog starenja uključivanjem u izvaninstitucijske oblike skrbi/organizirane dnevne aktivnosti i uključivanjem u život zajednice
-jačanje kapaciteta provoditelja zapošljavanjem stručnog izvoditelja aktivnosti
-poticanje volonterstva usmjerenog poboljšanju kvalitete života starijih osoba i volonterstva koje potiče aktivno sudjelovanje starijih u životu zajednice i aktivno sudjelovanje osoba s invaliditetom u životu zajednice
-održati učinkoviti sustav skrbi o starijim osobama koji uvažava lokalne potrebe, zadržati dosadašnji standard usluga za starije te poticanje suradnje svih čimbenikana lokalnoj razini po pitanju organiziranja sadržaja i usluga za starije

Aktivnosti projekta (po grupama) su :
-sportsko rekreativne (vježbe rekreacije, pikado,viseća kuglana, šetnje)
-kreativne (razne kreativne i likovne radionice, radionice s djecom)
-edukacijske (predavanja, info kutak, radionice sa etnologom)
-kulturno zabavne (glazbena radionica, proslave, društvene igre, knjižnica 60+)
-razmjena informacija i druženje
-kombinacija (izlet, piknik, priredba, izložba, sudjelovanje na gradskoj manifestaciji)

Aktivnosti se organiziraju i provode svakodnevno u dnevnom boravku buzetskog Doma za starije te jednom tjedno na području MO Vrh, MO Roč i Općine Lanišće.

Sve redovne aktivnosti za korisnike organiziraju i provode Goranka Črnac (voditeljica projekta) i Danijela Gržinić (stručna suradnica zaposlena sredstvima projekta na pola radnog vremena).
U provedbu će biti uključeni i ostali djelatnici Doma (vozač i domar kod prijevoza korisnika) te volonteri (volontiranje starijih i inkluzivno volontiranje osoba sa intelektualnim poteškoćama),a u aktivnosti će biti uključena i djeca (zajedničke aktivnsti sa polaznicima produženog boravka Osnovne škole) te osobe sa intelektualnim teškoćama (povremene zajedničke aktivnosti sa Poludnevnim boravkom Buzet).