PRVIH 5 GODINA RADA

 

Pozitivno poslovanje, popunjenost kapaciteta, zadovoljstvo korisnika i njihove rodbine, zadovoljstvo radnika, razvoj volonterstva i vaninstitucionalne djelatnosti.