Dom spada u kategoriju manjih domova, za 50 korisnika. Financira se iz Proračuna Grada Buzeta i uplata korisnika. Naša osnovna djelatnost je skrb o starijim i nemoćnim osobama koja obuhvaća stanovanje, prehranu, održavanje osobne higijene, brigu o zdravlju, njegu te razne slobodne aktivnosti, te pomoć u kući (pomoć starijim osobama u njihovim domovima, kao dostava toplog obroka, pranje rublja, usluge kupanja i dr.).