?>

DOGRADNJA “DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE” U BUZETU

(br. projekta 18-VII-2011/21)

POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA

POTVRDA O IZMJENI POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA

IZVEDBENI PROJEKT – ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI PROJEKT (MAPA 1)

IZVEDBENI PROJEKT – ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI PROJEKT (MAPA 2)

IZVEDBENI PROJEKT – ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI PROJEKT (MAPA 3)

IZVEDBENI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT (MAPA 4)

IZVEDBENI STROJARSKI PROJEKT (MAPA 6)

PROJEKT INSTALACIJE VODOVODA, ODVODNJE I POŽARNE VODE (MAPA 7)

ARMATURNI NACRTI I SPECIFIKACIJA ARMATURE (MAPA 8)

PROJEKT OPREME (MAPA 10)

 

PLAN NABAVE

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2021. godinu

 

REGISTAR UGOVORA

Registar ugovora za 2020. godinu

Registar ugovora za 2021. godinu


Temeljem čl. 80. st. 2. ZJN 2016, Dom za starije osobe Buzet u svojstvu javnog naručitelja objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:

Važeće do 11.10.2022.

1. BABIĆ INTERIJERI, obrt za montažu, vl. Dejan Babić, Sv. Lovreč, Selina 80, OIB: 72912761441
2. KIS, Obrt za čišćenje i održavanje, vl. Kristina Komar, Stjepana Konzula 4, Buzet
3. OPG vl. Dario Černeka, Mala vrata 3, Buzet, OIB: 25556902159

Važeće od 12.10.2022.

1. BABIĆ INTERIJERI, obrt za montažu, vl. Dejan Babić, Sv. Lovreč, Selina 80, OIB: 72912761441
2. KIS, Obrt za čišćenje i održavanje, vl. Kristina Komar, Stjepana Konzula 4, Buzet
3. Dcode software d.o.o., Stenjevačka ulica 24, Zagreb, OIB: 60381746994
4. OPG vl. Dario Černeka, Mala vrata 3, Buzet, OIB: 25556902159