?>

Naš tim djelatnika svaki dan skrbi, na različite načine, za korisnike Doma, bilo one na smještaju ili one koje se posjećuje na terenu.