IZJAVE O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Izjava Damir Kodelja

Izjava Gordana Helen Šišović

Izjava web Silvano

Izjava web Tatjana Sirotić

Izjava web Zlatka

Izjava za web dr. Černeka