?>

Doma je najljepše

„Doma je najljepše“-izvaninstitucionalna skrb za starije osobe Buzet

Od 1.7.2016. do 31.12.2016. u Domu Buzet provodi se projekt pod nazivom „Doma je najljepše“-izvaninstitucionalna skrb za starije osobe Buzet. Sufinanciran je sredstvima proračuna Istarske županije u iznosu od 100.000,00 kn te iz proračuna Republike Hrvatske i Grada Buzeta .

Glavni cilj projekta je poboljšati kvalitetu života starijih osoba sa Grada Buzeta i Općina Lanišće) pružanjem izvaninstitucionalnih usluga pomoći u kući i organiziranih dnevnih aktivnosti.

Specifični ciljevi projekta su zadržati dosadašnju razinu izvaninstitucionalne usluge i osigurati kontinuitet pružanja usluga, spriječiti socijalnu isključenost starijih osoba, potaknuti kreativnost, brigu o zdravlju, poboljšati pokretljivost i prevenirati zdravstvene teškoće uključivanjem u organizirane dnevne aktivnosti, osnažiti kapacitet Doma, poticati volonterstvo, te održati učinkovit sustav skrbi na lokalnoj razini.

Sredstvima projekta zaposlene su dvije djelatnice:gerontodomaćica i stručna suradnica –fizioterapeutkinja.
Gerontodomaćica obavlja zamjene ostalih djelatnika iz odjela pomoći u kući za vrijeme korištenja godišnjeg odmora i bolovanja te je moguće pružati pravovremenu pomoć i češći obilazak korisnika u slučaju iznenadne ili povećane potrebe ( bolest i sl.) .
Korisnicima se pružaju sljedeće usluge pomoći u kući: organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, prijevoz korisnika, psihosocijalna podrška korisniku te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.
Projektom se provodi i niz drugih aktivnosti : organiziranje sportsko rekreativnih, kreativnih, edukacijskih, kulturno zabavnih organiziranih dnevnih aktivnosti, kombinacije aktivnosti i razgovora i druženja za osobe starije dobi, organiziranje volonterskih aktivnosti za starije osobe – uključivanje volontera u aktivnosti sa starijim osobama, povezivanje organizacija skrbi o starijima na lokalnom području te informiranje javnosti, monitoring i evaluacija.

Voditeljica projekta je Sanja Rupena.

„Ovaj projekt sufinanciran je iz Proračuna Istarske županije za 2016. godinu“