?>

POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA BUZET

POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA BUZET

Od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine u Domu za starije i nemoćne osobe Buzet provodio se projekt izvaninstitucionalne skrbi za starije osobe „Pomoć u kući starijim osobama Buzet“. Financiran je sredstvima Istarske županije koja je putem svog natječaja za projekte iz područja zdravstva i socijalne skrbi u IŽ u 2015. odobrila potporu u iznosu od 100.000,00 kn, a sufinanciran je sredstvima partnera Grada Buzeta.
Glavni cilj projekta bio je poboljšati kvalitetu života starijih osoba na području Grada Buzeta i Općine Lanišće pružanjem adekvatnih, pravovremenih i kvalitetnih socijalnih usluga pomoći u kući, dok su specifični ciljevi projekta bili omogućiti što dulji ostanak korisnika u vlastitom domu, osigurati kontinuitet usluga, poboljšati kvalitetu rada i održivost.
Osamdeset osoba koristilo je usluge projekta tijekom 2015 godine. Većinom su bili stariji od 65 godina uz nekoliko mlađih osoba teško narušenog zdravstvenog stanja.
Aktivnosti projekta bile su : pružanje usluga pomoći u kući (dostava gotovog obroka, prijevoz korisnika, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba), edukacija tima provoditelja Pomoći u kući te zapošljavanje jedne gerontodomaćice. Sredstvima projekta pokriven je trošak tečaja za njegovateljice za četiri gerontodomaćice u timu izvoditelja, a isti je proveden u suradnji sa POU „Ante Babić“ iz Umaga .
Zapošljavanjem gerontodomaćice (od lipnja 2015.) osigurao se kontinuitet pružanja usluga korisnicima za vrijeme korištenja godišnjeg odmora i bolovanja radnika Odjela pomoći u kući a omogućilo se i uključivanje novih korisnika te pravovremeno pružanje usluge u slučaju iznenadne potrebe (bolesti ili pogoršanja zdravstvenog stanja) . Gerontodomaćica Rozana Nemarnik Krivičić je tijekom 6 mjeseci korisnicima pružila ukupno 1183 socijalnih usluga pomoći u kući. Voditeljica projekta bila je Sanja Rupena.