?>

ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE BUZET 2017.

Projekt „Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe Buzet 2017.“ provodi se od svibnja 2017. do travnja 2018. godine., a za njegovu je provedbu osigurano 64.000,00 kn Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku putem Poziva za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici. Sufinanciraju ga partneri na čijem se području provodi: Grad Buzet sa 119.442,04 kn i Općina Lanišće sa 18.675,00 kn. Projektom je održan kontinuitet provedbe dosadašnjeg pružatelja tih usluga, odnosno njime se osigurava dodatni standard usluga i aktivnosti za osobe starije od 60 godina sa ciljem sprječavanja njihove institucionalizacije što je i opći cilj utvrđen Pozivom Ministarstva. Sredstva Ministarstva prvenstveno će se utrošiti na zapošljavanje stručnog suradnika-fizioterapeuta koji će svakodnevno provoditi sportsko rekreativne aktivnosti u buzetskom Domu za starije, dva puta tjedno u MO Vrh i Roč te jednom tjedno na području Općine Lanišće. U provedbu je osim stručnog suradnika uključena i domaćica dnevnog boravka Goranka Črnac koja će organizirati i provoditi kreativne, edukacijske i informativne, kulturne i zabavne aktivnosti a ujedno je i voditeljica projekta. Poseban naglasak u provedbi dan je na jačoj suradnji sa udrugama umirovljenika s buzetskog područja, prvenstveno kroz provedbu zajedničkih aktivnosti i uključivanje volontera MUH-a Podružnice Buzet te na nastavku suradnje sa OŠ Vazmoslav Gržalja Buzet , POU Augustin Vivoda i drugim lokalnim organizacijama. Cilj suradnje je da se u aktivnosti i život zajednice uključi što veći broj starijih osoba, a kod prijave projekta je u neku od organiziranih dnevnih aktivnosti bilo uključeno njih 125.