?>

Mi smo uz vas

Projektu Doma za starije osobe Buzet „MI SMO UZ VAS“ odobrena je potpora Istarske županije od 45.000,00 kn. Njime će se od srpnja do prosinca 2016. godine provoditi brojne aktivnosti iz područja palijativne skrbi sa ciljem poboljšanja kvalitete života bolesnika i njihovih obitelji. Aktivnosti projekta su edukativne (predavanja i radionice za djelatnike, volontere, korisnike institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi Doma), psihološka podrška oboljelima i obiteljima te duhovna potpora, a u izvođenje će osim djelatnika Doma biti uključeno niz vanjskih stručnih suradnika, članovi županijskog palijativnog tima i stručni suradnici Doma: dr.sc. Julijana Franinović Marković- specijalista neurolog, prof. Danica Kuzmanović- psiholog, dr. Igor Girotto – specijalista psihijatar, prof. Meri Višić – psiholog, dr. Diego Brumini – specijalista radiolog-onkolog, dr. Tomislav Peharda – specijalista psihijatar, Irena Grahovac – magistra pharm, Josip Štimac – fizioterapeut. Uži stručni tim koji će raditi na Projektu čine Slađana Lučić glavna sestra Doma – voditeljica Projekta do 06.12.2016.,socijalna radnica Doma Suzana Klarić i ravnateljica Doma Gordana Helen Šišović.

“ Projekt Doma za starije osobe Buzet „Mi smo uz Vas“ sufinanciran je iz Proračuna Istarske županije za 2016.”